REPRO

Flora larrigaudiere

Aquest és el projecte de la flora Larrigaudiére que va guanyar la beca de Disseny d'accions formatives de 2017.

“Repro” és definit com l’acció per la qual els éssers vius produeixen éssers semblants a sí mateix. La “reprografia”, que entenem actualment com a “impressió digital”, és el conjunt de tècniques que tenen com a objectiu reproduir objectes gràfics. REPRO, pretén reflexionar sobre la imatge gràfica proliferada en els entorns públics: cartellisme, propagandisme, comunicació social etc. Així com vol oferir una formació inicial en tècniques d’impressió i reproducció d’imatges, autogestionades. En uns moments en què la producció d’idees polítiques a través d’”octavilles” i “pamflets”, està retornant i es fa visible a peu de carrer; és interessants reflexionar sobre la importància que tenen aquests mètodes de comunicació i proveïment d’imatges, així com experimentar què significa reproduir imatges, i què tenim a l’abast per fer-ho (més enllà de la impressió a tercers a través d’una impremta o copisteria). En el marc del taller es realitzaran diferents tallers i xerrades al voltant de la reprografia i de diferents tècniques com la serigrafia, la risografia, estencils, etc.
(ↄ) 2011 by communia.org (powered by Drupal)